Carullah Bin Süleyman Camii
19 Ağustos 2018
Necati Akbulut’un Duası Yapıldı
19 Ağustos 2018

Emre Köyü

EMRE KÖYÜ

Cumhuriyetten önceki adı Emre Sultan olan köy, Manisa İli Kula İlçesi’ne bağlı olup, Kula’ya 25 Km, Salihli’ye 40 Km, İzmir’e 130 Km, İzmir Ankara Karayoluna 10 Km mesafededir. Köy çevresi eski bir yerleşim merkezidir. Günümüzde kalıntıları bulunan Kurfallı, Örenbaşı, Çalca, Uzunkuyu en iyi örnekleridir.

         Emre Köyü, Tapduk Emre tarafından günümüzden 700 yıl önce Saruhanoğulları beyliğine bağlı olarak kurulmuş olup, Batı Anadolu’da kurulan ilk Türk Köylerindendir. Köyün burada kurulmasının önemli nedeni Türbenin kuzeyinden geçen Ticaret (Kervan) yoludur. Köy uzun yıllar çevrenin merkezi konumundaydı. Bu nedenle köyde camii , hamam, medrese, Pazar yeri ve konaklar bulunmaktadır.

1970’li yıllara kadar 2000 olan köy nüfusu, 1980’li yıllarda başlayan ekonomik sorunlar, iç ve dış göçler sonucu günümüzde 250 kişi yaşamaktadır. Göç eden nüfusun büyük bir bölümü Salihli – Kula ve İzmir’e, ayrıca Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka, Hollanda ve Avustralya’da 300’e yakın Emre Köyü kökenli insan yaşamaktadır. Şu anda köyde daha önce hizmet vermiş olan okul, Tarım Kredi Kooperatifi ve Sağlık Evi kapalı durumdadır.

Köyün hane başına geliri yıllık 1 – 3 milyar civarındadır.(2002 Yılı). En önemli gelir kaynakları tütün, haşhaş ve hayvancılıktır.Köyümüzde, Osmanlı Döneminde uzun yıllar hizmet veren kurumlar da vardır. Özellikle Türk Eğitim Tarihi’nin iki önemli kurumu olan tekke ve medereselerin burada birer şubelerinin bulunması, önemlidir. Ayrıca bu kurumlara ait büyükçe mevcudiyeti de herkesçe bilinmektedir. Bunlara bir de köylüler tarafından eklenen “saray” denilen bir konağın varlığı ilave edilirse, köyün sıradan bir yerleşim merkezi olmadığı, kendi çapında bir kültür merkezi olduğu da açıkça görülmektedir. Yedi yıl süren seyahatleri çıkarılırsa 33 yıl Şeyhinin yanında ayrılmadığı bilinen Yunus Emre ölçeğindeki büyük kültür adamının, Her şeyden mahrum, ücra bir yerde yetiştiğini düşünmek abes olurdu. Emre Köyü’nün o devirdeki gelişmiş hali Yunus Gibi bilim bilim be kültür adamlarının yetişmelerini sağlayacak kadar imkanlara sahipti.

Tapduk Emre ve Yunus Emre, birbirine halef – selef olan Türk Kültürü’nün bu iki eşsiz şahsiyeti, Batı Anadolu’nun asude bir yöresinde kalan Emre Köyü’ndeki türbede, yüzyılların ötesinde çevreye ışık saçmaya devam etmektedirler. Türbelerin içinde Tapduk Emre ve ailesinin, eşikte ise Yunus Emre’nin mezarı bulunmaktadır.

Tapduk ve Yunus’un sevgisi köyün taşına toprağına  sinmiş durumdadır. Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan hikayeler, dillerden düşmeyen Yunus şiirleri hemen dikkati çeker. Osmanlı Döneminde burada Emre Sultan Zaviyesi adıyla resmi bir kurumda Cumhuriyet’e kadar etkin olmuştur. 700 yıllık geçmişiyle bölgedeki ilk Türk yerleşlerinden olan Emre (Eski adıyla Emre Sultan) köyü, kendi içinde adından da anlaşılacağı üzere, tarihi derinliğe sahip güçlü bir Yunus Emre kültürü oluşturmuştur. Yerleşik inanış, Tapduk ve Yunus’u , sağlam geleneklerle kendine bağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir