Emre Köyü’ne Nasıl Gidilir?

TAPDUK EMRE VE YUNUS EMRE’Yİ ZİYARET

Kula’nın Emre köyünde bulunan Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre’nin mezarını her yıl Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelen binlerce kişi ziyaret eder. Çok eskiden burayı ziyarete gelenler,Emre köyüne belirli bir uzak­lıkta hayvanlarından inerler, Yunus Emre’nin manevi nüfusu alanına girdiklerini söyleyerek türbeye kadar yayan giderlermiş.

Kula’dan gelen ziyaretçiler, Emre köyüne yarım saat uzaklıkta Ka­rataş’ta; Menye’den gelenler, Emre’ye 40 dakika uzaklıkta olan Menye gediğinde, Kenger tarafından gelenler, köye yarım saat uzaklıkta olan Çayırcık’ta hayvanlarından inerler, buradan türbeye yayan olarak gi­derlermiş.

Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’yi binlerce kişi ziyaret etmek­le beraber en çok ehli tarik olanlar, çocuğu olmayanlar ve çocuğu yaşa­mayanlar ziyaret ederlermiş. Ziyaretçiler, dileklerinin yerine gelmesi için, bir çok şeyler adarlar ve koyunlar keserlermiş. Eskiden köyde gün­de en az iki üç koyun kesilir, ziyaretçiler tarafından kestirilen kurban etleri Emre köylülerine dağıtılırmış. Çocuğu olmayanlar, muayyen dualar okuduktan sonra, Yunus Emre kabrinin başucunda bulunan delik­ten ellerini sokanlariçerden aldıkları böceği yerlermiş. Bu ziyaretten sonra erkek çocukları olursa, adını Yunus korlarmış.

Çocuğu yaşamayanlar, Yunus Emre’yi ziyaret ederler, çocuklarının yaşaması için dua eder, kurbanlar keserlermiş. Eğer çocukları yaşar­sa,adını  Yunus korlarmış. Emre köyü ve çevrede erkek çocukların ve yaşlı erkeklerin adı, bu nedenden dolayı Yunus’tur. Bunlar genellikle Yunus Emre’ye adaklarının çocuklarıdır.

Emre Köyü'ne Gidiş