carullah-bin-suleyman-111carullah-bin-suleyman-12
emre-koyu-1emre-koyu-2

Köyümüzdeki Türk Dönemi Eserleri

Yakın dönemde restore edilen türbe köydeki en eski tarihi eserdir.

Araştırmalara göre 14. Yüz yılda yapılmıştır ki bu tarihleme Tapduk ve Yunus Emre’nin yaşadığı dönenle de örtüşmektedir. Türbe ve çevresi Camisi, sosyal imkanlar ve park alanı olarak kullanılan çamlığıyla her geçen yıl biraz daha gelişmekte bölgenin cazibe merkezi olmaktadır.

Köyün ortasında Eski Camii’nin güneyinde bulunan tarihi çeşme halen kullanılmaktadır.

İki olukludur. Ve iki oluğunun su kaynağı faklıdır. Kitabesi kırılmış. Sadece tarih kısmı kalmıştır. Köyde bundan başka tarihi çeşmeler varsa da en eskisi ve mimari açıdan en orijinali budur.Kitabesinin yazı kısmı kırılmış ve kaybolmuştur. Yalnız tarihinin yazılı olduğu parça kalmıştır ki, bu ya inşa tarihini ya da çeşmenin tamir tarihini göstermektedir. Bu parçada 923 tarihi yazılıdır.

Esasen Köyde üç ayrı hamamın olduğu bilinmektedir. Günümüzde bunların 1 tanesi Eski Camii’nin güney doğusundaki hamam kalmıştır.

Kubbeleri yıkık, Duvarları ayakta fakat harap olmuş vaziyettedir. İnşaa tarihi belli değildir. Ancak Camii ile birlikte bir külliye teşkil ettiğinden aynı yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Köyün içinde halen kullanımda. Son yıllarda minaresi ve camiinin tamamı restore edilmiştir.

Özellikle iç duvarlarını süsleyen kalem işi resimleriyle türünün tek örneğini teşkil etmektedir. Orijinalliği ile dikkatleri üzerine çeken bir camiidir. Girişteki kitabeden Carullah Bin Süleyman tarafından 954 / 1547-48 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir. Duvardaki resimler açısından ise ülkemizin en eski eseridir. Şeyhzade Abdurrahman Efendi adlı bir usta tarafından resimlenen camii günümüze kadar gereken ilgiliyi görmemiş. Köy halkının gayretiyle korunmaya çalışılmıştır. Tescili yapılarak devlet korumasına alınmıştır.

Emre Köyü Tanıtma

Sayfamız 23.02.2009 internet üzerinde faaliyet göstermeye başlamış gayri resmi bir sayfadır. Sayfamızın amacı Emre Köyü müzün ve Yunus Emre'nin tanıtımını yapmak, köyümüzle ilgili haber, etkinlik ve duyuruları paylaşmaktır.

Emre Belgeseli

Anadolu'nun, Selçuklu hakimiyetinde olduğu 1200'lü yıllarda, savaş ve isyanlar ile birlikte baş gösteren kıtlık, insanların huzursuzluğuna neden olmuştur. Köyünün kıtlık ile verdiği savaş, Yunus için de Aşk mücadelesini başlatır ve O'nu bir Emre yolculuğuna çıkarır...

Belgeseli İzle

Köyümüzden Birkaç Kare

Köyümüzden Haberler

Basında Emre Köyü